Архив
897   898   899   900   901   902   903   904   905   906   907   908   909   910   911   912   913   914   915   916   917  
844   845   846   847   848   849   850   851   852   853   854   855   856   857   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868   869   870   871   872   873   874   875   876   877   878   879   880   881   882   883   884   885   886   887   888   889   890   891   892   893   894   895   896  
792   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   815   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843  
740   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791  
687   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739  
635   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682   683   684   685   686  
583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634  
531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582  
479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530  
427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478  
374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426  
322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373  
264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321  
217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263  
176   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216  
Популярдуу макалалар

Төлөгөн Касымбеков «СЫНГАН КЫЛЫЧ» (Романды кыскача баяндап беребиз)

№610 11-июль-17-июль, 2014-ж


"Сынган кылычтагы" окуялар кайталанууда. Улам жыйылып, бир түндүккө бириге албай эки жүздүүлөрдүн, жеке керт башынын гана кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн айынан кайра чачырап, өз багытын, өз жолун издеген маалыбыз дагы кайталанып жаткандай.
Ар бир кыргыздын китеп текчесиндеги сыйлуу орунда турушу зарыл болгон Төлөгөн Касымбековдун бул романын жаш муун окуп чыккан, билет деп ишеним менен айтуу кыйын. Андыктан кыргыздын тарыхынын бир бүктөмүн ачып берген романдагы урунттуу учурларга токтолуп, кыскача баяндап берүүнү чечтик.

АЛЫМКУЛ АТАЛЫКТЫН ӨЛҮМҮ
19-кылымдын экинчи жарымында Орус империясы Орто Азия аймагын жердеген урууларды, хандыктарды акырындап жылып басып алып, өз аймагын кеңейтип жаткан маал эле. Айтылуу тарыхый роман ошол кезди сүрөттөйт.
1865-жылы Ташкент шаарына жакын боз талаада генерал Черняевдин аскерлери менен Алымкул аталык баштап келген Кокондун аскерлери бет келишип, кыл чайнашкан кыргын болот. Кылычын күнгө чагылыштыра айгай салып, окко көкүрөгүн тосуп келе берчү жергиликтүү жоокерлерден генерал кооптонмок эмес. «Ийри кылыччандар...» «Жапайылар...» «Жылаңачтанып октун алдына чабышат, ала чапандарынан ок өтпөй тургансып...» Жергиликтүү калкты ал ошондой кабыл алчу. Жөөсү жөө, атчаны атчан жер түтөтүп келе жаткан кокондуктардын колуна каршы бат атар мылтык менен куралданган, ошо заманга ылайык мыкты артиллериясы бар аскердик күчү ага дем берип турган. Ошондуктан да ал кооптондура турган абалды көрбөй, көңүлү тынч эле.
Черняев менен согушканы кылычын сүйрөп келгендердин башында Кокондун дымактуу аскер башчысы Алымкул аталык турган. Орус аскер башчысы каршылаштарын жакын бастырып келип кылычташууга жеткирбей, жоокерлеринин огу жете турган абалда кармап, чилдей атып, суй жыкмакчы эле. Кокондун аскер башчысы ал ойду түшүнүп, акырын гана «толгомо» деп буйрук берди. Орус жоокерлерин замбирекчилеринен бөлүп салып, капыстан эки капталынан чыгып камоого алмакчы эле. Согуштарда колдонулуп жүргөн мындай ыкма бул күнү да жемишин бермек. Октун мөндүрүндө калганына карабай кокондуктар көптүгүнө салып, бир жарым миң аскери бар генерал Черняевди талкалап салмак беле?
Генерал Черняевдин жүзүнөн текебер жылмаюу кете баштады. Ок канчага жетер экен? Жапан атчандар канчага чыдаар экен?.. Анын жүрөгүн дүкүлдөтүп жапан атчандар оролуп бара жатты... Кан, тер жыттанган ал күндөгү согуш талаасы дал ушинтип сүрөттөлөт.
Бирок аттиң, баягы эле көрө албастык, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакка келе албастык, мансап, бийлик үчүн бирин-бири чаап түшүрүү аракети Кокондун колунун демин суутту. Кутумдардан тапшырма алган удайчы (азыркы тил менен айтканда жан сакчы) Алымкул аталыкты көздөгөнүнө жеткирбей, далысына ок мелжеп, жер кучактатты. Алымкул аталыктын көзүнүн кареги менен тең айланып, ар бир айтылган буйругун, тапшырмасын илип алып аткарып жүргөн бектер, паңсаттар, жан-жөкөрлөрү бирин-бири алдыртан шектүү тиктешип, аталыкты капыстан келген ок өлтүрбөгөнүн, анын киши колдуу болгонун байкап, ар бири өз кара жанын сактоону ойлоно башташты.
Абдымомун бек Алымкул аталыктын киши колдуу өлүмүнө чын дилден кайгырып, өксүп барып токтоду. Кол башчысыз калган кошуун бараткан багытынан адашып, дем берген, шаң берген, башкарган кишиси жок удургуй түшүшүп, шашылыш ар кимиси өз тобун таап, аман калганы жанын сактай согуш талаасын таштап кете беришти. Аталык атагын алып, Кокон хандыгын алаканында мыкчып турган Алымкул киши колдуу болгон соң ордодо кайрадан так талаш, бак талаш башталды.
Бухара эмирлиги, Хива хандыгы, казактар... Кокон хандыгынын орустардан башка деле кырылыша турган душмандары көп эле. Андан да жаманы, ич ара так талашуу хандыкты алсыратып, улам жүрүш чыккан сайын элдин арасынан кошуун жыюу, нанын, данын, этин, атын, алтын-күмүшүн жыюу, ордого баш ийген букаралардын көңүлүнө көк таштай тийип бараткан.
Ташкентке жакын талаада Алымкул аталык эле капыстан каза таап, арманда калган жок. Ал жердеги кагылышта далай жаш жигит кырчындай кезинде каза таап, жакындарына түн түшүп, таман астынан жер көчтү.
Жашоонун кызыгына тойбой, жаштыгы денесине сыйбай толуп-ташып турган маалында үзүлгөн жигиттердин бири Аксынын Көк өзөнүн жердеген, жаңыдан гана үйлөнүп, жаштыгы, мастыгы тарай элек Темир эле.
Романда өз тагдырын өзү чечип, кудалап койгон жерин чанып, Темирди жактырып, аны менен качып келе берген жаш келин Айзаданын тагдыры абдан таасирдүү баяндалат. Окурманды суктандырат, кооптондурат, ыйлатат.

БЕКНАЗАР МЕНЕН АБИЛ БИЙДИН ТИРЕШИ
Бул романдын окурмандарга айныксыз жага турган, жан күйдүрө турган дагы бир каарманы бар. Ал бирөөгө жагынууну билбеген, намыс үчүн өлүп берер, оттон-суудан кайра тартпаган көк жал баатыр Бекназар.
Бекназарда карапайым калкына зыянынан башка көк тыйынчалык пайдасы жок ордого карата нааразычылык күчтүү эле. Анын ордо менен элдин ортосуна түшүп, бийликке, мансапка жутунган Абил бий менен тирешүүсү дал ушул согуштан кайтып келе жаткан учурда башталат.
Аксыны жердеген сарууларды башкарган Абил бий Кокондун берген даражасы боюнча паңсат эле (беш жүз жигиттен турган аскердин башчысы). Согуштан кайтып келе жатканда ал Бекназарды чакырып алып аталык өлтүрүлгөн соң ордодон ырк кетип, кайрадан бийлик талашуу башталарын, ошондой кооптуу заманда ордодон же орустардан келип элди чаап кетишпесин деген кооптонуусун айтып, «жигиттер менен байланышты үзбөй, кабарлашып тур. Кокус бир чуу чыкса, аттанып чыгууга даяр болгула, мындай учурда өзүңдөн өтөрү жок, саруу уругунун колуна өзүң баш бол» деп тапшырды.
Бекназар «Эгер ушундай чалкеш заманда сары таман атыңардын күчүн, башыңардын баасын мага ишенип, мени ээрчип, мага жол койгуңар келсе, анда аскер ишиндеги мен ойлогон ойго, мен баштаган, мен бүтүргөн бүтүмгө, ким гана болбосун, киши киришпесин!
Менин сөзүм эки кылынбасын! Сөзүмдү эч ким жыра тартпасын! Алдыма жулкунуп эч ким ат бастырбасын!» деген шарт койду. Бул шарт түз эле өзүнүн дарегине айтылып жатканын кантип түшүнбөй калсын? Абил бий Бекназардын кашкөйлүгүнө, кайратына тан берип, жигиттердин арасында аброю, таасири артып баратканына ичи тарып, бирок ачык каршы чыга албай мостойду. Ал мындай сөздү кечирмек эмес. Азырынча көк жал баатыр менен кайрашпай, ыңгайлуу учурду күтмөй болду. Ордо жак тынч болбой турган маалда өзүнөн жоопкерчиликти алыстатып, Бекназарды пайдаланмай болду...

(Уландысы кийинки сандарда)"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.

Рейтинг: Рейтинг  4 
Башка сандарда:
Комментарийлер(10)
14.07.2014. 15:52 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
19
Катталган:
07-12-2013
Соӊку аракети:
16-01-2018 12:01
Жынысы:
Белгисиз
Калаасы:
Бишкек
+1
Аябай кызыктуу жазылган чыгарма окуган сон тушуносун илгерки бийлер азыркы депутаттар
14.07.2014. 20:40 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
13
Катталган:
22-10-2013
Соӊку аракети:
11-10-2019 02:13
Жынысы:
Белгисиз
0
даа жакшы чыгарма.накта кыргыздын тарыхы.окуп алып жаман абалда калгам.кыргыздардын ынтымаксыздыгына,бийлердин текебердигине.карап корсом дале кыргыз ошол тарыхтагыдай еч озгорбопуз.
15.07.2014. 09:39 
Тайпасы:
Супермодератор
Комментарийлердин саны:
4722
Катталган:
05-09-2011
Соӊку аракети:
11-07-2020 15:00
Жынысы:
Белгисиз
Калаасы:
SUPER.KG
0
restreppo, рахмат! Ката түзөтүлдү.
Desmond, темадан алыстабаңыз. Сын-пикирлер info@super.kg же admin@super.kg электрондук даректерге жазылып жөнөтүлүшү керек.
15.07.2014. 14:12 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
172
Катталган:
16-06-2012
Соӊку аракети:
15-05-2018 11:03
Жынысы:
Белгисиз
Калаасы:
Сахалин
+1
Романды кыскача баяндабай эле, китепти толугу менен баштан-аяк берсенер абдан таасирдуу болмок.
16.07.2014. 11:58 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
4
Катталган:
17-08-2013
Соӊку аракети:
01-02-2016 17:27
Жынысы:
Белгисиз
0
Аябай жакшы тандалып алынып жатыптыр китептен узундулор жана мазмундар. Эгер китепти толугу менен жазса аябай кобойуп кетмек.Эми китепке кзыгуу артып калган учурда, китепти таап окусан болот. Негизи эле Кел-кел, Сынган кылыч - тарыхый романдар аябай кызыктуу жазылган, эгерде электрондук варианты болсо ушул китептердин, даректерин жазып койсонуздар аябай ыраазы болмокмун.
19.07.2014. 22:16 
Тайпасы:
Жаран
Комментарийлердин саны:
8
Катталган:
13-07-2014
Соӊку аракети:
03-04-2020 23:48
Жынысы:
Белгисиз
0
оо аксы биздин район коп жеринде бар окшойтко.
21.07.2014. 15:31 
Тайпасы:
Тартип бузгандар
Комментарийлердин саны:
174
Катталган:
06-04-2008
Соӊку аракети:
30-03-2016 12:39
Жынысы:
Белгисиз
Калаасы:
Супер"Кыргыз"стан
0
Абил бий азыркы Текебаев
22.07.2014. 10:57 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
209
Катталган:
19-01-2012
Соӊку аракети:
08-09-2014 23:05
Жынысы:
Белгисиз
Калаасы:
Жалал-Абад
0
Кыскартып жазыптырсыздар.
29.07.2014. 21:59 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
39
Катталган:
29-05-2011
Соӊку аракети:
20-07-2019 02:32
Жынысы:
Белгисиз
0
Жакшы идея алып чыгыпсынар. Эми копчулук жаштар "Сынган кылыч" менен, дегеле Кыргыздын таарыхы менен жакындан таанышат деп эсептейм.
25.08.2014. 12:40 
Тайпасы:
Жаран
Комментарийлердин саны:
174
Катталган:
16-12-2013
Соӊку аракети:
20-04-2020 10:09
Жынысы:
Белгисиз
Калаасы:
Ош
0
Мен да окуганлем, эсимден чыгып кетиптир, кайрадан окуп койсом зыяны тийбестир )
1
Комментарий калтыруу үчүн өз ысымыңыз менен кириңиз же каттоодон өтүңүз.
 
Бөлүмдүн статистикасы
соңку 15 мүнөт ичинде 0 колдонуучу (Катталган: 0, коноктор: 0) бул макаланы окуду:

Макалалардын саны:
24125;
 
Маалымат-маанайшат порталы
2006-2020 © SUPER.KG
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Жибек Жолу проспектиси 381
"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.
Рейтинг@Mail.ru
Биз социалдык тармактарда: