Архив
792   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   815   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833   834   835   836   837  
740   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791  
687   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739  
635   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682   683   684   685   686  
583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634  
531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582  
479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530  
427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478  
374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426  
322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373  
264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321  
217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263  
176   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216  
Популярдуу макалалар
Akbuura gazeta

Төлөгөн Касымбеков «СЫНГАН КЫЛЫЧ» (Романды кыскача баяндап беребиз)

№635 2-январь-8-январь, 2015-ж


(Башталышы өткөн сандарда)

Ошого чейин Маргалан вилаятынын беги болучу Алымкул. Тезинен Мала хандын 12 жашар Султан-Сейид деген уулун «хан» деп жарыялап, өзү бала ханга аталык, ордо эгеси болуп калды.
Алымбектин тындым болгону Алайга, Курманжанга да жетип, урук-тууган чогулуп, чуу көтөргөн өкүрүктөн тоо арасы кошул-ташыл теӊселип турду.
«Кадырлуу бек айым, дозоку болгон кутумдардын колунан мерт болуп, кайран бегибизден айрылып калдык. Келип өзүӊүз башында туруп, бектин ариетин кылып кетиӊиз...» деген куш тилиндей кабар алып, ордодон чабарман келди. Аяр Курманжан «баскан турганы чектелүү аял» экенине шылтап, өзү барбай, «эл аксакалдарынан» жиберип, бектин сөөгү алынып келинген соӊ Кокон ордосуна ыкрарлыктан ачык баш тартты.
Эми Кокон ордосунан жакшылык болбосун, баягыдай арачы түшөр тууганы Алымбектин көзү жок, аркада Байтик баатыр озунуп аракетке өтүп, Бишкек чебинин беги Рахматулланы сыяпатка чакырып алып, кырк нөкөрү менен кырдырып салды.
Жантай бий да ордо жактан чочуп, жакшы чыкма уулу Шабдан Түркстанда ордо атынан бек болуп турганына карабай Байтик баатырдын ыгына көндү да, Верныйдан бир отряд орус аскерин чакырууга мажбур болду. Мейли, кокус ордо тараптан кысым болуп калса булар айбат болсун!
Ушул айла кеткендеги «чакырууну» өзүнө укук кылып алып, убакытты бошко кетирбей 1863-жылы зарделүү полковник Черняевдин башчылыгында «экспедиция» деп аталган накта жортуул уюштурулду. Биринчи Токмок, Бишкек чебин катуу кыргындап басып алды да, андан батышка жылып, 1864-жылы Ниязбек, Оулия-Ата, Түркстан, Чымкен, Сайрам ка­лааларын кыйратып отуруп, 1865-жылы Ташкен босогосуна жетти генерал Черняев.
Өз ичинен бак талашкан көй туугандарынын тымызын аткан огунан Алымкул аталык капилет өлүм болуп, ошол Ташкен дубалынын түбүндө генерал Черняевдин аяк алдына, тагдырдын келме кезек деген катаал оюну ушубу, бүк түшүп жыгылды.
Бул маселе амир Музаффардын да көӊүлүн бөлүп, колунда жүргөн Кудаярды жанына алып, Коконду алмакчы болуп келди. Не курал кезеп, не керней бапылдатып алдынан чыккан жан болгон жок. Ордо бош калган!
Тээ бир убакта атасы амир Насрулла кылып көргөндөй «Кокон өлкөсү Бухара-и-Шарифтин Бактияр өкүмдарынын кол алдына өттү» кылгысы келбеди. «Ыйык ата мурасын өз эгесине кайра алып берген» болуп, анын көзүн карабаска чарасыз Кудаяр аркылуу өлкөгө өз өкүмүн өткөрмөктү көздөдү. Ким каршы Кудаярдын ордого огожо болушуна? Дагы баягы өчүккөн кыргыз-кыпчак! Ким алардын ушу тапта биригип баш коёр адамы?
Андай адам бирөө гана болучу. Күнүмдүк тириликке керек­түү­лөрдөн артык баш буюм жок өргөө Бухаранын амири Музаффарга өтө эле жупуну көрүнүп, «Мал издеген бирөөгө жатак конок бергенсип кембагалдын жакыр үйүнө киргизип коюшканыбы?» деген кине көӊүлүнө кетип, булардын ымга келишпестигинин белгисиби деп ой жоруп отурду. Жанындагы Кудаяр да сарсанаа, жер тиктеп «эми не кыямат кеп болунар экен? Оо, Жараткан, бу катындын оозуна биртке алтын шилекей салып коёр бекенсиӊ?!» деп күйгүлтүктө отурду. Бир кезде адеп сактай, жүйүртө басып Курманжан жесир кирди.
– Арыбагыла... Келгиле, азирети...- деп жумшак саламдашты. Сый көрсөтүп ордунан козголумуш этип учурашкан амир башка сөзгө өтүшө электе өзү кыраатын келтире куран окуду.
– Кайран датка кара ниет кутумдардын колунан бөөдө мерт болгон экен, ылайым жаннати болсун, биз укпай калдык дей албайбыз. Жердин ыраактыгына карабай келип топурак салуу
мусулмандык карызыбыз эди, чүнки ошол мезгилде Кокон ордосун ошо карасанатай адамдар ээлеп алып, ортобузда караманча кастык болуп, мына эми келип отурабыз, бек айым. Кайрат кылгайсыз. Датканын калган өмүрүн, ооматын сизге жана да угул балдарыӊызга берсин бир Аллам...- деди жай, салабаттуу үн менен.
Жылуу-жумшак үзүр сурашуудан соӊ:
– Энди, бек айым, сизге бир тартуу ала келген элек, - деп тышка алакан уруп, дабыш кылды. Ошол замат жылтылдаган кү­мүш табакка салынган бирдеменин үс­түн үлбүрөгөн кара
шайы менен жаап, нөкөр алып кирип, сыӊар тизелей таазим кыла Курманжан жесирдин алдына тосо кармады. Ал элтейип өлүмтүк жытын сезип, иреӊи мостоё түштү.
– Көрүӊ, өз колуӊуз менен ачып көрүӊ, бек айым,- деди амир.
Курманжан жесир кара шайыны чымчып ачып чочуп, кайра таштап жиберди. Оозу кыйшайган, түктөйгөн сейрек мурут, белбаскак таӊыракай мурун... «Чотон!..» деди купуя.
– Көрүп көкшүнү суусун, өчү кансын деп ала келдик.

(Уландысы кийинки сандарда)

 "Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.

Рейтинг: Рейтинг  7 
Башка сандарда:
Комментарийлер(2)
11.01.2015. 19:21 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
12
Катталган:
09-09-2014
Соӊку аракети:
24-01-2015 19:39
Жынысы:
Белгисиз
0
Эң жакшы жазылган курч роман! Чыныгы жазуучун чыгармасы!
11.01.2015. 19:25 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
12
Катталган:
09-09-2014
Соӊку аракети:
24-01-2015 19:39
Жынысы:
Белгисиз
0
Не бир сонун керемет сөздөр, элестүү, сүрөттөлүшү. Окусаң тимеле кошо аралашып кетесиң! Ошол заманда туулуп калсам эмне?! Бул чыгарманы бери дегенде эле 5-6 жолу окудум. Дагы деле окуп жатам! Эң сүйүктүү, жакшы көргөн, баалагн чыгармам ушул
1
Комментарий калтыруу үчүн өз ысымыңыз менен кириңиз же каттоодон өтүңүз.
 
Бөлүмдүн статистикасы
соңку 15 мүнөт ичинде 0 колдонуучу (Катталган: 0, коноктор: 0) бул макаланы окуду:

Макалалардын саны:
21503;
 
Маалымат-маанайшат порталы
2006-2018 © SUPER.KG
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Күрөӊкеев көчөсү - 180
"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.
Рейтинг@Mail.ru
Биз социалдык тармактарда: