ЭГИЗДЕРдин БАКТЫСЫН АРСТАН ЖАНА ТАРАЗА АЧАТ (21-майдан 21-июнга чейин төрөлгөндөр)

Үй-бүлө курарда түгөйүӊүздүн жылдыз белгисине кайсы бир деӊгээлде көӊүл буруу зарыл. Бул үй-бүлөдөгү айрым маселелерди жөнгө салууга жардам берет. Эгерде жылдыз белгиӊиз эгиздер болсо, сизге кимдер менен тил табышып очок куруу оӊой болот билип алыӊыз.

ЭГИЗДЕР – КОЙ
Кой жылдызында төрөлгөндөр да, эгиздер да эркиндикти сүйгөн, өжөр, эр жүрөк келишкендиктен бул сапаттар аларды бириктирип турат десек болот. Бири от, экинчиси аба стихиясында болгондуктан ортодо сезим чагылгандай тездикте от алып кетиши мүмкүн. Кой жылдызындагы эркек эгиздер айымды толук өзүнө баш ийдиргиси келет, бирок эркиндикти сүйгөн эгиздер кысымга чыдабай кетиши мүмкүн. Көп учурда эгиздер жылдызындагы эркек менен кой жылдызындагы аялдын никеси көпкө созулат, тескерисинче болгон айкашта лидерликти талашуудан бир аз маселе чыгышы мүмкүн.

Ырчы Анжеликанын жылдыз белгиси эгиздер. Ал күйөөсү Урматтын жылдыз белгиси кой экенин айтат:
– Урмат экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө сегиз жыл болду. Мүнөзүбүз төп келишет деп ойлойм. Кой белгисиндегилер оор басырыктуу, жоопкерчиликтүү, үй-бүлөсүн биринчи орунга койгон адамдар. Мен болсо ар түрдүүмүн дебеймби, кээде аябай тынч, кээде укмуш шамдагай, сергек болуп чыга келем. Айтор, тил табышып жашап келе жатабыз.

ЭГИЗДЕР – БУКАЧАР
Жылдыздар бул түгөйлөрдү шайкеш келбегендерге кошушат. Эки башка ыргактагы адамдардын үй-бүлөнүн кайыгын айдап кетиши оор. Шашма, жеӊил, баарынан өзүндөгүдөй тез реакцияны күткөн эгиздерди букачардын жай кыймылдаганы, көпкө ойлонуп чечим кабыл алганы жүдөтүп жиберет. Эркек букачар өзүнүн стабилдүүлүгү жана үй-жайга камкордугу менен эгиздер айымды кармап калышы мүмкүн. Ал эми эркек эгиздер менен букачар айымдын союзу тез эле кыйрап калышы ыктымал.

ЭГИЗДЕР – ЭГИЗДЕР
Бирин-бири сөздүн жарымынан, көздүн кырынан түшүнүшкөн түгөйлөр. Жаман жагы, өздөрүн ачык китептей окугандыктан кызыгуу азайып, тез тажап кетүүлөрү ыктымал. Эгерде түгөйлөрдүн ортосундагы жаш өзгөчөлүк чоӊ болсо, бир максатты көздөшсө жана чыныгы сезим орун алса, алар никеде бактылуу болушат. Бирок экөөнүн теӊ үй-жайды караганга, балдарга тарбия бергенге убактылары болбойт. Жоопкерчилиги аз жана чуулуу компанияны сүйгөн эгиздерге үй-жайга байлануу оор иш.

ЭГИЗДЕР – БӨЙӨН
Туура келе турган шайкештик. Бөйөн үчүн эгиздер дайыма табышмак, анын мүнөзүн, бир учурда эки башка адам болуп өзгөрүп кеткенин бөйөн кызыгуу менен тиктеп турат. Ал эми эгиздерге бөйөндүн туруктуулугу, карамдуулугу жагат. Эркек бөйөн менен аял эгиздердин союзу бекем жана туруктуу болот. Бирок түгөйү бөйөн болсо эгиздер өзүнүн ойнооктугун, баарына жаккысы келген мүнөзүн түбөлүккө унутушу керек. Кызганчаак бөйөн бир жолу ишенимден чыккан адамдан өмүр бою өч алуудан кайра тартпайт. Кетип да калбай, кайра-кайра бүткөн жараны козгой берүү менен эгиздердин жашоосун тозокко айлантат.

ЭГИЗДЕР – АРСТАН
Жылдыз төлгөдө чанда келише турган эӊ идеалдуу шайкештик. Экөө үчүн жашоодогу кыйынчылыктар кеп эмес. Бири-биринен ар дайым күчтүү энергия алып турушат. Бул союзда арстан дайыма лидер. Эгиздер анын талаптарына баш ийип жашашы керек. Табиятынан эгиздер аны кимдир бирөө башкарып турушун каалайт жана өзүнөн күчтүү адамга сүйүнүү менен баш иет. Андыктан эркек эгиздер менен айым арстанда бир аз келишпестик жаралат, ал эми эркек арстан менен айым эгиздердин союзу идеалдуу болот.

ЭГИЗДЕР – БИЙКЕЧ
Бийкеч – түнт, аяр, эч кимдин көӊүлүн ооруткусу келбеген, миӊ жолу ойлонуп чечим чыгарган кылдат адамдар. Алардын бул сапаты эгиздерди теӊ салмактан чыгарып ийиши мүмкүн. Ал эми бийкеч үчүн эгиздер жеӊил ойлуу, бир ишти аягына чыгара албаган, алсыз адамдар. Анан кантип тил табышууга болот? Андыктан сүйүү мамилесинде экөөнүн ортосунда көп кыйынчылыктар болушу ыктымал. Бийкеч аял менен эгиздер эркек түгөйүндө ийгиликтүү нике сакталышы мүмкүн, анда да бийкечтин сабырдуулугунан улам. Бийкеч эркек, эгиздер айым болгондо түгөйлөр көп кыйынчылыкка туш келишет.

ЭГИЗДЕР – ТАРАЗА
Таразанын теӊ салмактуулугу эгиздер үчүн эӊ керек. Тараза эгиздерди ар дайым керектүү агымга салып, энергиясын керектүү жакка жумшоосуна, каржы жактан стабилдүү болушуна жардам берет. Экөөнү бириктирген дагы бир нерсе – экөөнүн теӊ стихиясы аба. Бирдей ылдамдыкта, бирдей ритмде ой жүгүртүшөт. Эгиздер эркек болобу, айымбы түгөйү тараза жылдызында болсо өздөрүн стабилдүү сезишет. Андыктан бул ийгиликтүү союз.

ЭГИЗДЕР – ЧАЯН
Өтө оор союз. Бири-бирине туура келбегендигине карабай магниттей тартылышат. Анткени мүнөзү жагынан туруштук бере ала турган белгилер. Чаяндын кысымын, лидерлигин, кээ бир жерде таш боордугун эгиздер кыйналуу менен кабыл алат. Чаян болсо тынч, бир агымда келе жаткан турмушун эгиздер келип бузуп жибергенине кыжалат болот. Никеде оор стресстерден, бири-бирин кыйноодон жабыр тартуулары мүмкүн.

ЭГИЗДЕР – ЖААЧЫ
Кызыктуу союз. Жаачы менен эгиздер бири-биринин компаниясында эч качан зерикпейт. Экөө теӊ тамашакөй, шайыр, байлыкты жана эркиндикти сүйгөн адамдар. Айым эгиздер, эркек жаачы болсо башында жакшы тил табышканы менен, кийин маселе чыгышы мүмкүн. Эркек эгиздер, айымы жаачы болсо идеалдуу түгөй боло алышат. Бул союздагы адамдар көп саякатка чыгып, өздөрүнүн интеллектуалдык жактан өсүүсүнөн эч нерсени аяшпайт. Бирин-бири ар дайым колдоп турушат.

ЭГИЗДЕР – ТЕКЕЧЕР
Бирин-бири толуктап турган түгөйлөр. Ортодо уруш-талаш, кайым айтышуу дээрлик болбойт. Текечер түгөйүнө берилгендиги, камкордугу менен эгиздерди өзүнөн кеткис кылып байлап алат. Ошол эле учурда эгиздер аларга ачык-айрым мүнөзү, оригиналдуу ойлору, ойгонуп туруп бир ишти баштап жибергени менен кызыктуу. Эркек текечер эгиздер айымын көзүнүн карегиндей сактагандыктан бул нике ийгиликтүү болот. Ал эми эгиздер эркек менен айым текечерде мындай союз болсо, айымы үй-бүлө үчүн көбүрөөк курмандыкка барат.

ЭГИЗДЕР – СУУ КУЯР
Идеалдуу нике курганга мүмкүнчүлүгү бар белгилер. Эркек эгиздер бир көргөндө эле суу куяр айымды жактырып калышы мүмкүн. Бул белгидегилер кумарга, сезимдерге биринчи орун берип, кийин гана никени ойлоно башташат. Эркек суу куяр менен эгиздер айымдын ортосунда көп учурда бири-бирин сыйлоо, сыймыктануу сезими орун алат. Бир гана маселе болушу мүмкүн: экөөнүн теӊ жеӊил ойлуулугу жана бардык нерсеге боло берет деп кол шилтеп койгону. Эгерде экөөнүн биринде туруктуулук болсо, анда бактылуу жашай алышат.

ЭГИЗДЕР – БАЛЫК
Эмоционалдык жактан бирин-бири толук түшүнөт, бирок ошол түшүнүшүү аларды бактылуу кыла албайт. Балык – өткөнү менен жашаса, эгиздер такыр артка кылчактабайт. Балык көп учурда анализдөө менен убара болсо, эгиздер жашоодон ырахат алуу үчүн гана жашайт, көп нерсеге мээсин коротуп ой
13-лонгусу келбейт, ага убактысы да жок. Экөө бир үйдө жашашы чанда гана кезиге турган учур. Балык эркек айым эгиздерди романтикасы менен багындырышы мүмкүн, бирок аз гана убакытка. Эгиздер айым балык эркекти толук башкарып алат. Балык эркек ага эки тизгин, бир чылбырды колуна бергенге аргасыз болот.

Нуржамал Жийдебаева
kenesh@super.kg

"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат. Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.
Комментарийлер (11)
AiNuR_777
2015-05-25 09:49:48
Мен да эгиздермин аябай тез озгоруп турам, озумо кээде тушунбойм. Корсо эгиздердин баары ошондой экен да:-)
0
A3A
2015-05-25 15:26:22
AiNuR_777, мен дагы эгизмин, бирок мен мындай Аллахка ширк келтирүүчү нерселерге ишенбейм, силерге да ошону
0
AFRODITA-89
2015-05-25 12:29:00
ооба туура экен мен да бат баттан озгоро берем жолдошума капа болуп калсам да дароо жазыла кетем, бир турдуу адамдардай эмесмин кээде жайдары, кээде токтоо, кээде ыйлак, кээде шамдагай айтор турдуу боло калам. Негизи жылдызыбыз менен туура экенбиз
0
airada
2015-05-25 19:04:11
Ортодо уруш-талаш, кайым айтышуу дээрлик болбойт дейби бизде кайда урушмайынча тура албайт элек, кобунчо мен баштачумун себеби кайдыгерлигине кыжырым келет эле. Демек текечерлер мен учун эмес.
0
Abikova93
2015-05-25 20:18:11
Жаачы менен букачарды да жазып койсонор болмок
0
admin_superstan
2015-05-26 11:49:12
Abikova93, саламатсызбы!
Жаачы тууралуу дагы кийинки сандарда жазылат.
0
aligator93
2015-05-26 00:27:19
кайдан ойлоп табышат буларды .адамдын жылдыз белгиси турмушуна еч кандай тиешеси жок е ал адымдын озунон анан жараткан АЛЛАХТАН болот...ишенбегиле мындай нерсеге
0
Aiaium
2015-05-28 09:04:39
Менда эгиздермин жолдошум кой ушунчалыкда туура чыгабы жолдошум чындыгында ошондой толугу менен мени баш ийдиргиси келет а мен чыдабай кетем кобунчосу урушу ошондон чыгат бизде.Ананда угуп калам жылы да келишпей калышы мумкукбу мисалы менин жылым маймыл жолдошум болсо уй ушул жонундо да жазып койунуздарчы супер инфо
0
admin_superstan
2015-05-28 10:17:07
Aiaium, саламатсызбы!
Сунушуңуз тиешелүү бөлүмгө жеткирилди. Рахмат!
0
Karysh
2015-05-29 16:08:57
Болбогон сөздөр жазылган жылдызы келишсе ат төө да жашай беришет.
0
bekmyrzat.kg
2017-01-19 18:47:11
Менда эгиздерминдаа, эгер бул туура болсо жомоктогудай омур суромго...
0
№ 655, 22-май-28-май, 2015-ж
БАШКЫ БЕТ
СОҢКУ КАБАР
СУПЕР-ИНФО
SUPER.KG ВИДЕО
МЕДИА-ПОРТАЛ
Кинозал
ЖЫЛНААМА